शब्द वाचुन कळले सारे काय अनुभवायचे राहुन गेले ते, पण शब्द इतके सुंदर कि सर्व काहि प्रत्यक्ष पाहिल्यासारखे वाटले

Advertisements