संजयजि.जगाचि दोरि त्याच्या हाति असलि तरि माणसाने ति उलट्या दिशेने खेचु नय़े,पाणि सांठवावे,चर खणावे पाणि मातित जिरवावे, पाणि फाउंडेशन ला अवशय भेट द्या

Advertisements