शब्दांचिच रत्ने

त्यांचा रत्नहार शारदेला,

शब्दावरि शब्द,

आम्हि रचियेले,

तिचि  क्रुपा

Advertisements