https://krishnakumarpradhan2.wordpress.com   kadhee alyaaD ga,kadhee palyaaD ga,

hakvit firatee,jaNoo meghdoot ga,                             bharabharunee yeteel anandaane gaave

chakaveet firatee janoo meghadoot ga                    themb ekahee nakaa ghaalavu vaayaa

sandesh kuNaachaa kuNaa saangatee,                japoon saThavaa piDhis puDhachyaa hee de

aamhaa sukhaache waaTatee sobatee                       devaachee maayaa—Krishnakumar Pra

themb themb amrutaachaa jaNoo,

kaayechaa amuchyaa shahaareel aNu.

aajavare thakalee tee gaLun gharmabindu,

navyaa jomaane hoil punhaa kamavaratee ruju

maateetunahee fulel aataa hirve jeevan nave

 

 

Advertisements