देखणि ति पाउले जि ध्यासपंथे चालति

वाळवंडातुन  आपुलि स्वस्तिचिन्हे रेखति

देखणि ति जिवने  जि त्रुप्तिचि तिर्धोदके

चांदणे ज्यातुन वाहे शुभ्र वार्यासारखे

———-खवि बा.भ बोरकर

Advertisements