चार डोइ जमुनिया,

घेउ काव्याचा आनंद,

बुडु डोहि आनंदाच्या,

क्षण सुखामध्ये धुंद.

या पार्ल्यामध्ये सुंदर,

सुंदर एक आस्वद,

सर्वांचा एक अक्षर-आस्वादDocuments

Advertisements