prem haa ek don akSharaaMchaa Shabda asato
pre mhaNaje preraNetoon jo bhaav upajato to
va ma mhaNaje manaaMt rujun moThaa hoto to
tyaanantarach tyaa shabdaachaa arth aapalyaalaa umajato.

prem mhaNaje nusata aakarShaNach nasataM
te tar dhruvaajavaL sudhaa asata
jevhaa don dhruv emamekasamor ubhe Thakataat
tevhaa jagaalaa chakraakaar gatee miLate,
tyaag bhaavanechaa surya chamakat asato
tevhaaMch paribhramaN suru hota va jeevanaalaa gatee miLate
ektarfi prem he amaanuShatelaa janmdeta
tyaagaavar adhaarit prem he arvaaMnaa sukheekarata .

ekuN kaay, tar prem haa dusaraa
jeevanaachyaa vyaakaraNaatalaa samaaas asato
to jevhaaMdon manaaMnaa jodato tevhaaMch kharaa
naaheetar vyavahaaraat kwachitach kaamaas yeto.25569_101056786596055_100000752034656_31016_7683922_n

Advertisements