malaahee ekadaa aShtavinayak yaatra karataanaa ekaa nadichyaa kaaThee pandavkaaleen gumphaa aaDhaLalee hotee.  tyaabadal kunaas kaahee maahiti asalyaas tyaa ThikaaNaache nav saaMgave

Advertisements